Vážení kolegové,

 

svoje služby nabízíme i vám, pracovníkům základních, středních či speciálních škol a ústavních zařízení.

 

Vám, našim kolegům, poskytneme poradenství z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, problémového kolektivu dětí, ale poskytujeme i podpůrné poradenské služby pedagogům jako prevenci vyhoření.

 

 ŠKOLA

Školy

 

Na základě vašeho podnětu nabízíme spolupráci dětem a jejich rodinám, které považujete za problémové, dále také můžeme nabídnout preventivní intervence, přednášky nebo poskytnout poradenství a pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech. Ve spolupráci s vámi můžeme ušít program na míru přímo vašim potřebám.

 

 

Dětské domovy

 

V kolektivu vašich dětí může být dítě, se kterým si neumíte běžnými pedagogickými a výchovnými prostředky poradit. Můžete využít našich služeb, pomůžeme vám zhodnotit charakter a hloubku problému a budeme s vámi spolupracovat na jeho řešení.