Poskytujeme systém komplexních preventivních a také nápravných služeb s cílem pomoci ohroženým klientům (dětem a dospívajícím) řešit jejich problémy v různých kontextech života (rodina, výchovné zařízení, škola), tak aby bylo možno optimalizovat jejich životní perspektivy.

        Nabízíme speciálně pedagogické, psychologické a další odborné služby dětem od 6 let, dospívajícím a mladým lidem do 18 let, jejich rodinám a učitelům. 

Jinými slovy jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoc a radu, ať už vzděláváním, nakopnutím, zkušeností, poradenstvím, koučováním, terapií, protože pociťují, že jim to u sebe, nebo doma, ve škole a mezi vrstevníky nefunguje.

Rodiče i odborníci z řad pedagogického personálu jsou také našimi vítanými klienty.