V rámci ambulantní péče nabízíme rodinám, školám, výchovným zařízením a pracovištím sociálně právní ochrany dítěte široké spektrum činností od poradenství, diagnostiky až po terapeutickou péči.

Naše ambulantní služby můžete využít jednorázově nebo opakovaně po dobu domluvenou na základě  cílů spolupráce.

Poradenství

Odborné konzultace pro děti, rodiny i pedagogické pracovníky v oblastech:

♠  Speciální pedagogika (výchovné problémy – agresivita, šikana, závislosti, záškoláctví, nerespektování autorit).
Psychologie (partnerské a rodičovské vztahy, vztah ke škole, učitelům a vzdělávání, vztahy na pracovišti, osobnost  rodiče/pedagoga, vztahy s kamarády a spolužáky, spolužití rodičů a dětí, vztahy k nevlastním rodičům, dětem či  sourozencům, vývojová psychologie, hledání smyslu života, orientace v těch oblastech života, které souvisejí s  potřebou jednání a spolužití s lidmi, sexualita, sebeúcta, poznání sebe sama, jak nakládat se svým časem, životní styl  apod.).
Sociální poradenství (nabídka sociálních služeb, spolupráce s úřady).

  

Diagnostika

Typ a rozsah vyšetření vychází z účelu objednávky, vždy klade zásadní důraz na zdroje, silné stránky a výchovně vzdělávací doporučení.

Posuzujeme rodinné zázemí, komunikaci v rodině, intelektovou úroveň, osobnost, motivaci, poradenství při výběru povolání, specifické poruchy učení.

Terénní práce

Možnost intervence či pozorování v rodinách a školách klientů.

Vzdělávací, preventivně-výchovná a sociálně rehabilitační práce s pedagogicko-výchovnými pracovníky nebo s kolektivy dětí a dospívajících.

Terapeutická činnost

Individuální

Skupinová

Rodinná